Kaszubska Ostoja operatorem pocztowym

Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja wpisana do rejestru operatorów pocztowych

Z dniem 30 stycznia 2023 r. stosownie do art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z póź. zm.) Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja została wpisana do Rejestru operatorów pocztowych pod numerem B-00757.

haft