Założyciele

Herb Kartuz   Herb Chmielna
 Kartuzy  Chmielno