Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług pocztowych jest Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja z siedzibą w Kartuzach

Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych jest Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja z siedzibą w Kartuzach

Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych osób korzystających z noclegowni dla osób bezdomnych, ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych jest  Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja z siedzibą w Kartuzach

Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych pracowników Spółdzielni jest Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja z siedzibą  w Kartuzach

Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usługi autoopieki jest Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja z siedzibą w Kartuzach

Czytaj więcej

haft