Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – Edycja 2021

Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 602 238,60 zł. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2021 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Kartuzy uzyskała dotację w wysokości 602 238,60 zł. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2021 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Zgłoszenia osób niepełnosprawnych zainteresowanych korzystaniem z usług asystenta prowadzony jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach – Centrum Wsparcia Społecznego z siedzibą w Kartuzach ul. Gdańska 15 oraz Spółdzielnię Socjalną Kaszubska Ostoja z siedzibą w Kartuzach ul. Gdańska 15.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z założeniami Programu jego uczestnik nie powinien ponosić odpłatności za usługi asystenta.

Osoby niepełnosprawne lub ich rodziny zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kartuzach tel. 58 681 30 78 lub Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja w Kartuzach tel. 731 508 580, 534 647 186 lub za pośrednictwem poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

haft