Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja w Kartuzach przedstawia wzór umowy na świadczenie usług.

Czytaj więcej

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KASZUBSKA OSTOJA w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 realizuje przedsięwzięcie pod tytułem: PROFESJONALIZACJA I ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

USłUGI DOWOZU DLA SENIORÓW I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Czytaj więcej

haft