CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Cel projektu to zwiększona liczba trwałych miejsc świadczonych usług społecznych.

Czytaj więcej