Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji wystąpienia u osoby bezdomnej podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

 1. w przypadku, gdy osoba ta przebywa w placówce udzielającej schronienia osobom bezdomnym (schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni) - należy:
  • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590.
  • bezzwłocznie odizolować osobę z objawami w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym
   a następnie
  • w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego
   lub
  • w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.
 2. w przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące (np. straż miejska, policja) lub osoby postronne powinny:
  • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590;
  • zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację lub szpital
  • a w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.

 

haft