Kaszubska Ostoja zarejestrowana

Logo Kaszubska Ostoja24 stycznia 2014 roku Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności jest m.in.:

  • Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
  • Sprzątanie,
  • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Działalność Spółdzielni będzie sukcesywnie rozwijana.

haft